CHINA EMBASSY
57 RACHADAOISEK RD.,DINDAENG BANGKOK 1031
TEL:0 2245 7043-4
FAX:0 2245 7032
เวลายื่น-รับ 09.00-11.00 น./เวลารับ 15.00-16.00 น.
*ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2548 เป้นต้นไปทางสถานฑูตยกเลิกการยื่นวีว่าเร่งด่วนสำหรับพาสปอรืตอินเดีย
อินโดนีเซีย เกาหลี และฟิลิปปินส์ จะยื่นได้เฉพาะแบบธรรมดาใช้เวลาทำการ 10-14 วัน
***ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร***
***เอกสารและเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
***passport ข้าราชการเล่มสีน้ำเงินไม่ต้องทำวีซ่าอยู่ได้ 30 วันหรือ60 วัน ขึ้นอยู่กับ ตม.ที่จีน***
 
  เอกสารยื่น VISA CHINA
Business
1. เฉพาะคนไทยใช้จดหมายเชิญจากจีน และจดหมายรับรองจากออฟฟิศที่กรุงเทพ ยื่นเป็น
Business Visa ได้แต่ชนิดวีว่าจะได้แค่ Sing Entry อายุวีซ่า3 เดือนโดยอยู่ในจีนได้ไม่เกิน 30 วัน
สำหรับ Double Entry (เข้า-ออก 2 ครั้ง)ต้องขอเป็น Case By Case และขึ้นอยู่กับทางสถานฑูตว่าจะ
ให้หรือไม่ แต่ถ้าเป็น Multiple Entry จะต้องมีใบ Authorization จากจีนแฟ็กซ์มาเท่านั้น
คนต่างชาติ จะยื่นBusiness Visa ได้ต่อเมื่อมีใบAutorise ตัวจริงส่งมาจากจีน(แฟ็กซ์ใช้ไม่ได้)
2. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้าพร้อมพาสปอร์ต
เล่มเก่า(ถ้ามี)
3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 1 รูป(อเมริกันใช้2รูป) พื้นหลังต้องไม่ใช่สีเลือดหมู
4. ต่างชาติต้องใช้ work permit ตัวจริงในการยื่นวีว่าแบบธุรกิจ(วีซ่าท่องเที่ยวไม่ต้องใช้)
5. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด อเมริกันใช้ 2 ชุด
6. ใช้เวลาทำการ4 วัน/ด่วน 2 วัน และด่วน 1 วัน(ไม่รวมวันรับเอกสาร และส่งคืนพาสปอร์ต)
7. วีซ่านักข่าวมีอายุแค่ 15 วันนับจากวันรับเล่ม(หากยื่นล่วงหน้าต้องนับด้วยว่าครอบคลุมวันเดินทาง
ด้วยหรือไม่
 
  TOURIST
1. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 1 รูป(อเมริกันใช้2รูป) พื้นหลังต้องไม่ใช่สีเลือดหม
2. ฟอร์มพาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า+พาสปอร์ต
เล่มเก่า(ถ้ามี)
3. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด
4. ใช้เวลาทำการ4 วัน/ด่วน 2 วัน และด่วน 1 วัน
5. คนไทยสามารถยื่นTourist Visa โดยขอเป็น Multiple Entry ได้ แต่คนต่างชาติที่ไม่มีใบ
Autorise จะขอได้สูงสุดแค่ Double Entry อายุวีซ่ารายละเอียดด้านล่าง
   อายุวีซ่าจะนับจากวันที่ที่รับเล่ม(ไม่นับจากวันที่ที่ขอเข้าในฟอร์มวีซ่า)หากยื่นเล่มล่วงหน้า
   ต้องลองนับดูด้วยว่าครอบคลุมวันที่ ที่เดินทางหรือไม่ อายุของวีซ่าท่องเที่ยว(คนไทย)คือ3เดือน
   (อยู่จีนได้ไม่เกิน60วัน)ต่างชาติอายุวีซ่า60วัน(อยู่ในจีนได้ไม่เกิน30วัน)
   แต่วีซ่านักข่าวจะมีอายุแค่15 วันนับจากวันรับเล่ม หากไม่แน่ใจให้ตรวจสอบกันสถานฑูตก่อนยื่น
   เพราะถ้ายื่นล่วงหน้าแล้วอายุวีซ่าไม่ครอบคลุมการเดินทางจริง ผู้เดินทางจะต้องจ่ายค่าวีว่าใหม่เอง
**ไม่สามารถ Transfer วีซ่าได้ แต่สามารถถือพาสปอรืต 2 เล่มเดินทางได้โดยที่พาสปอรืตเล่มเก่าจะต้อง
ไม่ถูก
 
  CHINA EMBASSY
57 RACHADAOISEK RD.,DINDAENG BANGKOK 1031
TEL:0 2245 7043-4
FAX:0 2245 7032
เวลายื่น-รับ 09.00-11.00 น./เวลารับ 15.00-16.00 น.
*ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2548 เป้นต้นไปทางสถานฑูตยกเลิกการยื่นวีว่าเร่งด่วนสำหรับพาสปอรืตอินเดีย
อินโดนีเซีย เกาหลี และฟิลิปปินส์ จะยื่นได้เฉพาะแบบธรรมดาใช้เวลาทำการ 10-14 วัน
***ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร***
***เอกสารและเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
***passport ข้าราชการเล่มสีน้ำเงินไม่ต้องทำวีซ่าอยู่ได้ 30 วันหรือ60 วัน ขึ้นอยู่กับ ตม.ที่จีน***
 
 
  เอกสารยื่น VISA CHINA
ตัดมุมหรือถูกยกเลิก
- ประเทศที่เข้าจีนแล้วไม่ต้องทำวีว่าอยู่ได้ 14 วัน
1. ญี่ปุ่น
2. สิงคโปร์
3. บรูไน
- อัตราค่าวีซ่า (ถ้าเป็นใบ Autorise ราคาเท่ากัน(ธุรกิจ-ท่องเที่ยว)แต่ถ้ามีต้องf^ราคาตามใบAutorise)
- Thai Passport Only (พาสปอร์ตต่างชาติกรุณาเช็คตรง เพราะค่าวีซ่าแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสัญชาติ)
4 working days
single entry =Thb 1,200 with 3 months validity from data of stamp
double entry =Thb2,200 with 3 months validity from data of stamp
mutiple =Thb 3,200 with 6 months validity from data of stamp

=Thb4,700 with 1 year validity from data of stamp
2 working days(get passport back by noon time of next day)
single entry =Thb 2,000 with 3 months
double entry =Thb3,000 with 3 months
mutiple =Thb 4,000 with 6 months

=Thb5,500 with 1 year
1 working day(get passport back by 5p.m. same day)
single entry =Thb 2,500 with 3 months
double entry =Thb3,500 with 3 months
mutiple =Thb 4,500 with 6 months

=Thb6,000 with 1 year
 
คนต่างชาติ
4 day
2 day
1 day
single 1,300 2,100 2,600
double 1,950 2,750 3,150
mutiple 6 month 2,400 3,200 3,700
mutiple 1 year 3,500 4,300 4,800
       
คนอเมริกา
4 day
2 day
1 day
single
3,700
4,900
6,900
double
4,500
5,700
7,700
mutiple 6 month
4,900
6,100
8,100
 
 

 

Asia Gateway Travel Co.,Ltd.(TAT License 11/4745)
53 พัฒนาการ 56 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
tel     :+66(2) 722-9898
Fax :+66(2) 321-2737
Email   :info@smilelandtravel.com
URL :www.smilelandtravel.com

ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ

 


 

   
  
ความคิดเห็นบางส่วนจากลูกค้าที่ใช้บริการจาก smilelandtravel.com
 
เซลส์ให้ความช่วยเหลือดีมากๆ ตอบคำถามด้วยความอดทน ไม่ว่าจะสอบถามเยอะแค่ไหน ก็ตอบคำถามได้ทุกคำถามอย่างดี น่ารักมากๆค่ะ

สุนีย์


 
ขอบคุณมากน่ะค่ะคุณน้องและสมายแลนด์ทุกคนน่ะค่ะ ประทับใจกับการให้บริการมาก ทันใจทันเวลา ถูกใจทุกครั้งที่ซื้อตั๋วที่สมายแลนด์ ขอให้มีลูกค้าเยอะๆได้โบนัสเยอะกันทุกคนน่ะค่ะ

คุณสาคร


ซื้อแพคเกจทัวร์ฮ่องกงจากที่นี่ คุ้มมากๆค่ะ ราคาถูก ได้พักโรงแรม 4 ดาวด้วย ชอบที่แถมฟรีซิตี้ทัวร์ไปนั่งกระเช้านองปิง ซื้อแพคเกจฮ่องกงที่นี่คุ้มสุดๆ

คุณยุพินตั๋วเครื่องบินที่นี่ถูกกว่าที่อื่นๆที่เคยถามมาค่อนข้างเยอะ ถึงราคาตั๋วถูกแต่การบริการก็รวดเร็วครับ
 
แก้วก้อง


 
ไป ทัวร์เกาหลี เมื่อช่วงต้นปี เป็นกรุ๊ปที่สนุกมาก หัวหน้าทัวร์กับไกด์ดูแลลูกทัวร์เป็นอย่างดี กรุ๊ปก็คนไม่เยอะเกินไปเลยไม่รู้สึกอึดอัดวุ่นวาย คิดว่าปีหน้าจะไป ทัวร์ญี่ปุ่น อีก คงจะใช้บริการจากที่นี่แน่นอนค่ะ

รัตนาพรเดือนที่แล้วจองตั๋วไปซิดนีย์กับที่นี่ พอดีวันกลับต้องเลื่อนกลับเร็วกะทันหันแบบด่วนมากๆ แต่พนักงานที่นี่ก็ช่วยเหลือติดต่อแอร์ไลน์ให้ทุกอย่าง จนสามารถเดินทางกลับมาได้ทันเวลาพอดี ขอบคุณมากนะคะ
 
เมย์บริการรดีมาก รวดเร็วดีค่ะ จะใช้บริการต่อนะคะ
 
สุนทรีย์เคยจองตั๋วเครื่องบิน จากที่นี่ได้ตั๋วเครื่องบินราคาถูกมากครับ บริการก้อดี ไว้คราวหน้าขอราคาตั๋วเครื่องบินเท่านี้อีกได้มั้ยครับ
 
วิวัฒน์


 
ขอบคุณมากค่ะ แล้วจะใช้บริการอีกนะคะ สะดวกและบริการดีมากค่ะ

K.Anusara


 
บริการได้เร็วทันใจมาก ประทับใจสุดๆ ได้ลูกค้าที่ภักดี
 
ปิยะดา


 
ขอบคุณมากน่ะค่ะ สะดวกมากเลยค่ะ และก้อให้ข้อมูที่ถูกใจรวดเร็วมากจะแชร์เพื่อนๆทุกคนเลยค่ะ ขอบคุณอีกครั้งค่ะ
เพิ่ม อีก 1 คนแล้วค่ะ
 
Wilasinee


ขอบคุณค่ะมากคับ ปกติจองตั๋วก็ส่งเมล์มาแจ้ง
ช่วงนี้ งานยุ่ง แถมรีบแบบลนลาน เพราะโดนทัวร์ยกเลิกมา 2 บริษัท แล้วใกล้วันจะเดินทางยัง งง อยู่เลย
ต้องขอบพระคุณ คุณบี มาก บริการดี 
ช่วยกระเหรี่ยงคนนี้ได้ดีทีเดียว ประทับใจ ขอบคุณคับ

คุณจีน


ราคาตั๋วเครื่องบินทางสไมล์แลนด์ ถูกมากค่ะ
เทียบราคากับเจ้าอื่น ไปติมอร์ ประหยัดไปหลายพันเลยค่ะ ขอบคุณค่ะมากนะค่ะ

น้องหญิง (สุพิญชา)


ไปเที่ยวทริป ฮ่องกงมากค่ะ สนุกมากๆๆเลย ไกด์+พนักงานให้บริการ เทคแคร์ดีมากเลยค่ะ
คราวหน้าจะจองไปทัวร์เกาหลีนะค่ะ

คุณปอ+คุณนก


ขอบคุณค่ะ ได้รับเงินเรียบร้อยค่ะ
ประทับใจบริการ ของ Asia Gateway มากค่ะ แล้วจะแนะนำให้เพื่อน 

สาวิตรี


พนักงานพูดดีมาก

อ้อม


ไปทัวร์เกาหลี ทริปล่าสุดมาสนุกมาก ไม่คิดว่าไปกับที่นี่จะดีขนาดนี้ ยังไงทริปหน้าจะโทรหาที่แรกเลยครับ ขอบคุณพี่ๆไกด์ทั้ง2คน ที่ดูแลคณะผมด้วยครับ

Noi


ขอบคุณทีมงานนะคะ ที่คอยดูแล ให้ข้อมูลตลอด

คุณวนิดา


Tag : ตั๋วเครื่องบิน จองตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินราคาถูก ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เวียดนาม แพคเกจทัวร์ฮ่องกง จองตั๋วเครื่องบินแอร์เอเชีย สายการบินไทย จองตั๋วเครื่องบินการบินไทย เช็คราคาตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินการบินไทย โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน ซื้อตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินในประเทศราคาถูก จองตั๋วนกแอร์ ราคาตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ ทัวร์พม่า 
 
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/04745 
Copyright @ 2008 Smileland Travel. All Rights Reserved. Smilelandtravel.com powered by Asia Gateway. 

53 พัฒนาการ 56 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel: 02-722-9898 
Hotline: 084-129-9855 , 090-982-6911  | E-mail: info@smilelandtravel.com  | Fax: 02-321-2737